Our Services

McEneaney Tighe, Solicitors are a newly established law firm in Dublin City. We provide a professional and efficient service in a wide range of legal matters. We believe that each client should receive the utmost care and best representation. Our highly skilled team of professionals aim to deal with everyone in a fully confidential and courteous manner. The extensive list of our services is outlined below.

SEIRGHÍSÍ DLÍ

Trí Ghaeilge ina gcuimsítear

Tiomnaí (Uachtananna)

Comhagallaimh & cruinnithe & Plé ar ábhar ar bith

Litreacha Dlí a eisúint i nGaeilge ar ábhar ar bith

Conraithe Fostaíochta

Plé ar aon cheist Fostaíochta

Dréachtadh conraithe agus Comhaontaithe

Seirbhísí Dlí trí mhean na Gaeilge de chomhlachtaí / gnóthachtaí san
Earnáil Phoiblí agus san earnáil Phrímhóideach

Bunú Comhlacht / Club / Eagraíocht – ullmhú bunreacht

Seirbhísí Dlí trí Ghaeilge de Scoileannan Lán-Ghaeilge ag bun-leibhéal
agus ag mean-leíbhéal